Badanie Woda morska: 984079
Akwarium (SPS): Morskie
Data: 2022-07-20
Pierwiastek Zalecany
poziom
Rezultat Różnica
Zasolenie Zasolenie 33 - 38 ppt 36 ppt + 0.5 ppt
KH KH 6.5 - 8.5 dKH 8.4 dKH + 0.9 dKH
PO4 Fosforany 0 - 0.0300 mg/l 0.0509 mg/l + 0.0509 mg/l
Al Glin 0 - 0.0100 mg/l 0.0403 mg/l + 0.0403 mg/l
As Arsen 0 - 0.0030 mg/l 0 mg/l -
B Bor 4.05 - 5.00 mg/l 4.36 mg/l - 0.165 mg/l
Ba Bar 0.0010 - 0.0400 mg/l 0.0220 mg/l + 0.0015 mg/l
Be Beryl 0 - 0.0050 mg/l 0 mg/l -
Cd Kadm 0 - 0.0002 mg/l 0 mg/l -
Co Kobalt 0.0001 - 0.0006 mg/l 0.0003 mg/l - 5.0E-5 mg/l
Cr Chrom 0.0001 - 0.0004 mg/l 0 mg/l - 0.00025 mg/l
Cu Miedź 0 - 0.0012 mg/l 0 mg/l -
Fe Żelazo 0.0020 - 0.0060 mg/l 0.0004 mg/l - 0.0036 mg/l
Hg Rtęć 0 - 0.0050 mg/l 0 mg/l -
I Jod 0.0550 - 0.0700 mg/l 0.0263 mg/l - 0.0362 mg/l
La Lantan 0 - 0.0050 mg/l 0 mg/l -
Li Lit 0.1500 - 0.2000 mg/l 0.1440 mg/l - 0.031 mg/l
Mn Mangan 0.0001 - 0.0022 mg/l 0.0002 mg/l - 0.00095 mg/l
Mo Molibden 0.0045 - 0.0120 mg/l 0.0080 mg/l - 0.00025 mg/l
Ni Nikiel 0.0010 - 0.0100 mg/l 0.0035 mg/l - 0.002 mg/l
Pb Ołów 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Sb Antymon 0 - 0.0005 mg/l 0 mg/l -
Sc Skand 0 - 0.0050 mg/l 0 mg/l -
Se Selen 0 - 0.0015 mg/l 0 mg/l -
Si Krzem 0.0200 - 2.9000 mg/l 0.1740 mg/l - 1.286 mg/l
Sn Cyna 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -
Ti Tytan 0 - 0.0100 mg/l 0 mg/l -
V Wanad 0.0001 - 0.0025 mg/l 0 mg/l - 0.0013 mg/l
W Wolfram 0 - 0.0050 mg/l 0 mg/l -
Zn Cynk 0.0010 - 0.0070 mg/l 0.0121 mg/l + 0.0081 mg/l
P Fosfor 0 - 0.0100 mg/l 0.0166 mg/l + 0.0166 mg/l
Na Sód 9720 - 11880 mg/l 10344 mg/l - 456 mg/l
Ca Wapń 380 - 460 mg/l 525 mg/l + 105 mg/l
Mg Magnez 1180 - 1460 mg/l 1341 mg/l + 21 mg/l
K Potas 360 - 420 mg/l 387 mg/l - 3 mg/l
Br Brom 55.0 - 74.0 mg/l 81.5 mg/l + 17 mg/l
Sr Stront 6.00 - 10.00 mg/l 10.70 mg/l + 2.7 mg/l
S Siarka 740 - 990 mg/l 787 mg/l - 78 mg/l

Woda RO

Pierwiastek Zalecany
poziom
Rezultat Różnica
PO4 Fosforany (RO) 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -
Ba Bar (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Be Beryl (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Cd Kadm (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Co Kobalt (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Cr Chrom (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Cu Miedź (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Fe Żelazo (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Hg Rtęć (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
La Lantan (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Li Lit (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Mn Mangan (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Mo Molibden (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Ni Nikiel (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Pb Ołów (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Sb Antymon (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Sc Skand (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Se Selen (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Si Krzem (RO) 0 - 0 mg/l 0.1260 mg/l + 0.126 mg/l
Sn Cyna (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Ti Tytan (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
V Wanad (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
W Wolfram (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Zn Cynk (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
P Fosfor (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Al Glin (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
As Arsen (RO) 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
B Bor (RO) 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -
Na Sód (RO) 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -
Ca Wapń (RO) 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -
Mg Magnez (RO) 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -
K Potas (RO) 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -
Br Brom (RO) 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -
Sr Stront (RO) 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -
S Siarka (RO) 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -