Badanie Woda morska: 757572
Akwarium (SPS): reef
Data: 2023-04-24
Pierwiastek Zalecany
poziom
Rezultat Różnica
Komentarz Wynik PO4 = 0.0405 mg/l (zalecany 0-0.03 mg/l)
Zasolenie Zasolenie 33 - 38 ppt 35 ppt - 0.5 ppt
KH KH 6.5 - 8.5 dKH 7.3 dKH - 0.2 dKH
Al Glin 0 - 0.0100 mg/l 0.0331 mg/l + 0.0331 mg/l
As Arsen 0 - 0.0030 mg/l 0 mg/l -
B Bor 4.05 - 5.00 mg/l 4.72 mg/l + 0.195 mg/l
Ba Bar 0.0010 - 0.0400 mg/l 0.2010 mg/l + 0.1805 mg/l
Be Beryl 0 - 0.0050 mg/l 0 mg/l -
Cd Kadm 0 - 0.0002 mg/l 0 mg/l -
Co Kobalt 0.0001 - 0.0006 mg/l 0 mg/l - 0.00035 mg/l
Cr Chrom 0.0001 - 0.0004 mg/l 0 mg/l - 0.00025 mg/l
Cu Miedź 0 - 0.0012 mg/l 0 mg/l -
Fe Żelazo 0.0020 - 0.0060 mg/l 0.0010 mg/l - 0.003 mg/l
Hg Rtęć 0 - 0.0050 mg/l 0 mg/l -
I Jod 0.0550 - 0.0700 mg/l 0.0445 mg/l - 0.018 mg/l
La Lantan 0 - 0.0050 mg/l 0 mg/l -
Li Lit 0.1500 - 0.2000 mg/l 0.1710 mg/l - 0.004 mg/l
Mn Mangan 0.0001 - 0.0022 mg/l 0.0007 mg/l - 0.00045 mg/l
Mo Molibden 0.0045 - 0.0120 mg/l 0.0072 mg/l - 0.00105 mg/l
Ni Nikiel 0.0010 - 0.0100 mg/l 0.0006 mg/l - 0.0049 mg/l
Pb Ołów 0 - 0 mg/l 0 mg/l -
Sb Antymon 0 - 0.0005 mg/l 0 mg/l -
Sc Skand 0 - 0.0050 mg/l 0 mg/l -
Se Selen 0 - 0.0015 mg/l 0 mg/l -
Si Krzem 0.0200 - 2.9000 mg/l 0.1790 mg/l - 1.281 mg/l
Sn Cyna 0 - 0.0010 mg/l 0 mg/l -
Ti Tytan 0 - 0.0100 mg/l 0 mg/l -
V Wanad 0.0001 - 0.0025 mg/l 0.0016 mg/l + 0.0003 mg/l
W Wolfram 0 - 0.0050 mg/l 0 mg/l -
Zn Cynk 0.0010 - 0.0070 mg/l 0.0025 mg/l - 0.0015 mg/l
P Fosfor 0 - 0.0100 mg/l 0.0132 mg/l + 0.0132 mg/l
Na Sód 9720 - 11880 mg/l 10455 mg/l - 345 mg/l
Ca Wapń 380 - 460 mg/l 500 mg/l + 80 mg/l
Mg Magnez 1180 - 1460 mg/l 1260 mg/l - 60 mg/l
K Potas 360 - 420 mg/l 377 mg/l - 13 mg/l
Br Brom 55.0 - 74.0 mg/l 65.3 mg/l + 0.8 mg/l
Sr Stront 6.00 - 10.00 mg/l 4.26 mg/l - 3.74 mg/l
S Siarka 740 - 990 mg/l 790 mg/l - 75 mg/l