Polityka prywatności

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wchodzącego w życie 25 maja 2018 roku informujemy:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Nazwa: AQUAFOREST SP. Z O.O. SP. K.

Adres: UL. STAROWIEJSKA 18

Telefon: 0048 14 691 79 79

e-mail: odo@aquaforest.pl


2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:


3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

Udzielenie Państwa zgody - zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a, b, c, d, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku oraz przepisów prawa.


4. W razie konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom:

Podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, firmom zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania, firmom pocztowym i kurierskim, operatorom płatności internetowych i kart kredytowych.


5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:

określony przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia zgody lub prawnie uzasadnionego interesu do momentu przesłania prośby o usunięcie danych.


6. Posiadają Państwo prawo do:

7. Podanie danych jest:

Dobrowolne lub na podstawie przepisów prawa powodującego stosunek prawny, który jest obowiązkowy w celu wykonania umowy ewentualnie w celu prawnego interesu administratora, który chce wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.


8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.